Order the summer edition here

To cultivate soil health

Happy animals and living soil
Forfatter: Marit Bendz, Oddleiv Apneseth
Forlag: (Norge)
ECOLOGY / Marit Bendz has met gardeners, agronomists, farmers and enthusiasts who in various ways run an agriculture contrary to government recommendations.

(THIS ARTICLE IS MACHINE TRANSLATED by Google from Norwegian)

The first cookbook I got was Kornelias cookbook (1981), a collection of vegetarian recipes richly equipped with classic anthroposophical wet-on-wet illustrations of vegetables that extend to the forces of the earth and the cosmic celestial energy. At that time, in the late 80's, biodynamic agriculture was the most radical direction in agriculture in Norway, and Kornelias cookbook became an important introduction for me to organic food and cultivation. I read the book and went to Vegeta Vertshus, moved to a disused small farm and grew vegetables without pesticides and fertilizers. We also had chickens and pigs – but no tractor.

Humans, animals and plants

It may be easy to make fun of some biodynamic ideas, where preparations are put in cow horns and buried in the ground while there is a full moon, but anthroposophical agriculture was early concerned with soil health and the creation of living soil through holistic cultivation. Much of contemporary radical agriculture has taken these ideas further, it is soil health that is at the center. In addition to good soil health creating healthy vegetables, the goal is to improve and build up the soil so that agriculture binds more CO2 than it releases.

Plant cover, biological diversity, microbiology, minimal plowing and living root systems.

God jordhelse skapes ikke med kunstgjødsel og sprøytemidler. Kunstgjødsel utarmer og forringer jorden og er ekstremt ressurskrevende å fremstille, dessuten krever det blant annet fosfor, som er en naturressurs det blir stadig mindre av. Flere og flere har erkjent at fremtidens landbruk ikke kan baseres på kunstig fremstilt gjødsel.

I Marit Bendz’ bok Happy animals and living soil møter vi noen av disse. Sammen med fotograf Oddleiv Apneseth har hun reist over store deler av Norge og intervjuet gartnere, agronomer, bønder og ildsjeler som på ulike måter driver et jordbruk stikk i strid med statlige anbefalinger. Fotoene gis stor plass og fungerer fint. De lar leseren komme nærmere livet på de ulike gårdene – menneskene, dyrene og plantene. Det er deilig inspirerende å lese om, og se, alle disse ulike gårdene. Lære om hvordan de driver sine mangeartede og fremtidsrettede dyrkingspraksiser. Ikke nødvendigvis totaløkologiske, men alltid gjennomtenkt og med jordhelse i sentrum.

Stikkord er plantedekke, biologisk mangfold, mikrobiologi, minimalt med pløying og levende rotsystemer. Vi leser om skolehager, byjordbruk, takhage, permakultur, regenerativt jordbruk, fermentering av møkk, andelslandbruk og mye mer. Forfatteren er selv mikrobonde og har lang fartstid som journalist. Hun er engasjert. Det er bra. I forordet skriver hun: «Det er bøndene som er ein del av klimaløsninga.»

Klimaløsning og fermentering

Mon tro om det finnes noen klimaløsning? Jeg tror ikke det. Klimaproblemet kommer ikke til å løses. Det kommer til å bli varmere og varmere, været mer og mer ustabilt. Alle prognoser og statistikker tyder på det, men vi kan tilpasse oss, gjøre justeringer for hvordan vi skal klare å leve med krisen. Og her vil bøndenes arbeid være kanskje det aller viktigste.

Urter som brennesle, balderbrå, pipeløk, løpestikke og timian.

Boken skjemmes noe, etter min mening, av det journalistiske. Det korthugde, de litt artige allitterasjonsoverskriftene og ingressene kan funger fint i en avis eller på radio, men i bokform virker dramaturgien for lettvint. Jeg savner dybdeintervjuene, skulle gjerne blitt bedre kjent med entusiastene i hvert kapitel, for de har usedvanlig mye viktig kunnskap å dele. Jeg stusser også på de leksikalske informasjonsplakatene etter hvert kapittel. Den nødvendige informasjonen kunne ha vært bakt inn i selve teksten. Her virker det som om forfatterne hverken stoler på seg selv eller leseren – og som leser blir jeg litt smårirritert av slike oppslag.

Fermentert mat er i vinden, melkesyregjærede grønnsaker er godt for magen og menneskenes helse. At også jord har godt av ferment, en blanding av melkesyrebakterier, fotosyntesebakterier og gjærsopp, er spennende å lese om. Runar Sørli på Sørli gård i Skjeberg brygger sitt eget ferment i tusenliters plastdunker. I dunken skal vannet ha mellom 36 og 39 grader før melasse, salt, tangmel og en startkultur med melkesyrebakterier blir tilsatt. Også diverse urter, som brennesle, balderbrå, pipeløk, løpestikke, timian, tilsettes brygget for å gjøre blandingen mer kraftfull. Brygget brukes til å fermentere møkk før det spres på jordene før såingen på våren og høsten. Sørli forklarer i intervjuet hvordan fermentet stimulerer livet i jorden og gjør at næringstoffer ikke vannes ut selv om det regner. Dette er spennende å lese om. Jeg vil gjerne vite mer og føler meg snytt siden intervjuet er så kort. Men kanskje er forfatterens tanke nettopp dette. At hun gjennom intervjuene introduserer oss for en rekke metoder og prosjekter, så er det opp til oss å lete videre og finne mer informasjon.

Ammekyr, frilandsgris, beitehøns, gjess og bier.

Det er også givende å lese om bønder som bruker dyr som en integrert del av gårdens helhetlige drift. Som hos Tore Jardar Wirgenes, på Wirgenes gård, hvor ammekyr, frilandsgris, beitehøns, gjess og bier er en integrert del av gårdens liv og økologi. I intervjuet sier Wirgenes at «beitedyr og metandiskusjonen ute av kontroll og proposjoner». Dette er viktig å få frem i dagens ensidige klimagassdebatt. Det er ikke dyret som er problemet, men måten de lever og inngår i gårdens liv og virke på. Blant annet kan drøvtyggere være med på å øke opptaket av klimagasser i jorden, men som Marit Bendz selv påpeker i sin innledning: Dette blir aldri tatt med i det store klimaregnskapet. Det at jordens helse er avgjørende for jordklodens helse, er desverre fortsatt lite anerkjent. Denne boken kan bidra til å løfte dette frem.

avatar photos
Nina Ossavy
Ossavy is a stage artist and writer.

You may also like