Order the summer edition here

The planet is urbanized

avatar photos
Erik Berg
Erik Berg worked in the Ministry of Foreign Affairs / NORAD from 1978 to 2013. He now heads Habitat Norway.
CITY AND COUNTRY / The number of countries with more than 90 percent of the population in urban areas has doubled from 16 to 32 since 1975. Today, urbanization is no longer limited to cities.

(THIS ARTICLE IS MACHINE TRANSLATED by Google from Norwegian)

Population is the denominator in any sustainability equation. It matters for development how many of us there are, age and gender distribution, where we live and what we do. Such data determines how the authorities will meet the climate crisis and deliver health services in future pandemic situations.

I de fattigere, folkerike landene i sør er det heftet store svakheter ved rapportering til FN, blant annet av befolkningsdata. Valg av indikatorer varierer fra land til land. I norsk bistand er nylig fakta blitt makta. Utfordringen er at det ofte er makta som bestemmer fakta. FNs fremstilling av at 55 prosent av verdens befolkning i dag lever i byer, en andel som vil nå 70 prosent i 2050, er trolig en alvorlig undervurdering av fakta.

I hvert fall hvis man fester tillit til siste Atlas of the Human Planet (EU/JRC, 2020) som har kommet til at over tre fjerdedeler av verdens befolkning allerede lever i urbane områder. Det fremkommer ved at eksperter har brukt kunstig intelligens til å analysere flere terabytes av høyoppløselige satellittbilder. Fra 1975 til 2015 har følgelig andelen mennesker i urbane områder økt fra 69 prosent til 76 prosent. I samme periode har også antall land og territorier med mindre enn 50 prosent av totalbefolkningen i byer falt fra 48 til 36, mens antall land med mer enn 90 prosent av befolkningen i urbane områder er fordoblet fra 16 til 32. Planeten blir altså mer og mer urbanisert som følge av raskere befolkningsvekst i byer og tettsteder sammenlignet med landsbygda.

5000 innbyggere

Det er landene i Afrika, Asia og Latin-Amerika som opplever sterkest urbanisering. I Øst-Europa krymper befolkningen i byene raskere enn på bygda. Ifølge «atlaset» er det mest urbaniserte EU-landet Malta, der 95 prosent av befolkningen i byer. På andre- og tredjeplass finner vi Storbritannia før Brexit (85 prosent) og Nederland (82 prosent). «Atlaset» inneholder en kort beskrivelse for alle land og territorier – mer enn 200 – slik at ulike urbaniseringstendenser kan sammenliknes.

Det er EU-definisjonen av by og landsbygd som er lagt til grunn for dets konklusjoner. Definisjonen skiller mellom byer, tettsteder, forsteder og landsbygdområder basert på befolkningstetthet og størrelse. Ifølge definisjonen blir en menneskelig bosetting «urban» når den når 5000 innbyggere.

Med en global befolkning som bare vokser, og mange uforutsigbare konsekvenser av klimaendringene vil innsikt om byer og befolkning være viktig for å fatte informerte beslutninger om hvor man skal flytte, eventuelt bygge nye bosettinger. Når enkeltland samler og tolker urbanisering på ulikt vis, kan utfordringer som flom, havstigning, tørke og brann bli fatale.

India og FN

Neil Brenner og Christian Schmidt kritiserer i boken The Urban Age in Question (2014) FNs tradisjonelle måte å samle inn befolkningsdata på for å vise hvor urban verden egentlig er. Et halvt hundreår gammelt system – hevder de – baserer seg på tvilsomme metoder «for å homogenisere en heterogen urban kohort». Som eksempel viser de til India. Landet bruker følgende kriterier for å kategorisere en by: en minimumbefolkning på 5000; minst 75 prosent av samlet mannlig befolkning sysselsatt i ikke-jordbruksrelaterte aktiviteter; en befolkningstetthet på minst 400 personer per kvadratkilometer.

Det som blinker rødt, er kriteriene knyttet til 75 prosent og til kjønn. Når verdens nest folkerike land ikke klassifiserer et stort antall små og middelstore byer med over 5000 innbyggere, får det konsekvenser for planleggernes forståelse og tilnærming til befolkningsvekst og prosessene knyttet til den. Urbaniseringsprosesser eksisterer utenfor tilfeldig plasserte bygrenser.

Spørsmålet må stilles: Hvorfor baserer India og andre folkerike stater sin rapportering til FN på slike kriterier? I tiåret 2001-11 ble 90 prosent av et raskt økende antall bosettinger i landet ikke anerkjent som by. Konsekvensen blir at innbyggerne – i stor grad fattige migranter fra landsbygda – ikke får adgang til det administrative og institusjonelle apparatet som sikrer et minimum av sosiale tjenester og rettigheter. Og lokale myndigheter sparer betydelige beløp.

Periferien

Siden slike peri-urbane områder ikke anerkjennes (noen steder finnes de knapt på kartet), retter ikke Verdensbankens og FNs store globale helse- og utdanningsprogram seg – også finansiert med milliarder av norske bistandskroner – mot innbyggerne her. Det er alvorlig når forskere henter frem Friedrich Engels 1800-tallskarakteristikk fra industrialismens England om «sosialt mord».

Multilaterale aktører har for lengst avvist dikotomien by/land. Det er interaksjonen mellom «leading and lagging places» som er nøkkelen til økonomisk utvikling (World Development Report, World Bank 2009). Vi trenger en fremtidig rapportering basert på «territorielle» indikatorer som nettopp reflekterer hvordan periferien urbaniseres.

- self-advertisement -

Recent Comments:

INTELLECTUAL:

The 'Russian World'

NEO-FASCISM:

Fascinating fascism and seductive drivers

MILITARY INDUSTRY:

NATO – an alliance for the 21st century?

RUSSIA:

Anti-war resistance in Russia

Siste artikler

The 'Russian World'

INTELLECTUAL: Belarusian and Ukrainian intellectuals have applied postcolonial theory to Russia since the 1990s – but have been largely ignored in the West. MODERN TIMES presents here the voices from the "border countries".

From blasted waste bunkers

POEM: The reader of this book is cautioned against reading too large parts consecutively. You then run the risk of a wild language machine starting up in your head, so that you start writing books yourself.

Hellestveit's method

UKRAINE: Everyone is affected by the war in Ukraine: both family finances and official budgets, aid cuts, military rearmament, global energy policy, nuclear policy and, not least, bloc politics, and it also creates increased tension around the globe. So where is the overview, or a deeper understanding? Researcher Cecilie Hellestveit has her new book Bad news from the Eastern Front unfortunately carried out a serious 'cherry-picking' of sources and arguments where she conveniently develops backwards what confirms the generally acceptable.

What really characterizes NETFLIX?

Netflix: Media professor Amanda Lotz provides some interesting perspectives on the global streaming services' business models and Netflix's success.

Weird Norwegian history: 29 thought-provoking interviews

BOOK: Queer icons deals with a generation that lived with the fear of AIDS, exclusion and criminalization – and not least with the pain from the lack of role models.

How the majority's opinions are created by the media

PUBLIC: Precht and Welzer want more "well-intentioned disputes" about views – not social media's definition, personorientering and arousal production. Their book has been met with everything from total rejection and hesitant acceptance to detailed criticism.

Fascinating fascism and seductive drivers

NEO-FASCISM: Do many still have fascist longings today, or can one always blame seductive leaders? A closer dive into the 100-year-old Italian fascism and its descendants says something about the dangers we are now likely to face.

We lack faith, not faith in God, but faith in the world

PHILOSOPHY: The immune democracy. According to the Italian philosopher Donatella Di Cwesare, there exists today a political culture ruled by the fear of the foreigner and the future, a sham democracy in favor of security, control and short-term competitive considerations. And those who consider themselves "liberal" today have suffered greatly in standing up to the irrational impulses and decisions that govern the market and the pursuit of short-term profit.

I was completely out of the world

Essay: The author Hanne Ramsdal tells here what it means to be put out of action – and come back again. A concussion leads, among other things, to the brain not being able to dampen impressions and emotions.

Silently disciplining research

PRIORITIES: Many who question the legitimacy of the US wars seem to be pressured by research and media institutions. An example here is the Institute for Peace Research (PRIO), which has had researchers who have historically been critical of any war of aggression – who have hardly belonged to the close friends of nuclear weapons.

Is Spain a terrorist state?

SPAIN: The country receives sharp international criticism for the police and the Civil Guard's extensive use of torture, which is never prosecuted. Regime rebels are imprisoned for trifles. European accusations and objections are ignored.

Is there any reason to rejoice over the coronary vaccine?

COVID-19: There is no real skepticism from the public sector about the coronary vaccine – vaccination is recommended, and the people are positive about the vaccine. But is the embrace of the vaccine based on an informed decision or a blind hope for a normal everyday life?

The military commanders wanted to annihilate the Soviet Union and China, but Kennedy stood in the way

Military: We focus on American Strategic Military Thinking (SAC) from 1950 to the present. Will the economic war be supplemented by a biological war?

homesickness

Bjørnboe: In this essay, Jens Bjørneboe's eldest daughter reflects on a lesser – known psychological side of her father.

Arrested and put on smooth cell for Y block

Y-Block: Five protesters were led away yesterday, including Ellen de Vibe, former director of the Oslo Planning and Building Agency. At the same time, the Y interior ended up in containers.

A forgiven, refined and anointed basket boy

Pliers: The financial industry takes control of the Norwegian public.

Michael Moore's new film: Critical to alternative energy

EnvironmentFor many, green energy solutions are just a new way to make money, says director Jeff Gibbs.

The pandemic will create a new world order

Mike Davis: According to activist and historian Mike Davis, wild reservoirs, like bats, contain up to 400 types of coronavirus that are just waiting to spread to other animals and humans.

The shaman and the Norwegian engineer

cohesion: The expectation of a paradise free of modern progress became the opposite, but most of all, Newtopia is about two very different men who support and help each other when life is at its most brutal.

Skinless exposure

Anorexia: shameless uses Lene Marie Fossen's own tortured body as a canvas for grief, pain and longing in her series of self portraits – relevant both in the documentary self Portrait and in the exhibition Gatekeeper.