Order the autumn edition here

Surrealist cows and Trojan women

Arab movie days serve tastings from all eleven Arab countries. Our critic has tried three of them.

The Wanted 18 Directed by: Paul Cowan and Amer Shomal, photo: German Gutierrez and Daniel Villeneuve Queens of Syria Directed by: Yasmin Feeda and photo: Yasmin Feeda Hope Directed by: Boris Lojkine, photo: Elin Kirschfink How to engage the audience in the topics we read daily in the newspaper and watch the news broadcasts? How do we care about something we already have our ears full of? Animator Amer Shomali and director Paul Cowan have answered the issue by telling the story The Wanted 18 – med et oppkomme av kreative ideer. Denne surrealistiske fortellingen er hentet fra begynnelsen av den første intifadaen i Israel–Palestina-konflikten, og starter idet innbyggerne i landsbyen Beit Sahour går lei av å måtte kjøpe alle sine melkeprodukter fra Israel. De bestemmer seg for å kjøpe 18 kuer og med dét bli selvforsynte; som et ledd i planen sender de attpåtil en av sine egne til USA for å lære om både melking og husdyrhold. Snart slutter landsbyen å betale skatt til israelske myndigheter, noe som ikke overraskende skaper kraftige reaksjoner fra myndighetenes side. Soldater sendes for å avlive dyrene, men innbyggerne får nyss om planene og forsøker . . .

Dear reader. Create / open your free reader account with your email above to read on.
(Do you have Subscription, sign in here.)

Give an answer

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn about how your comment data is processed.

- Advertisement -spot_img

You may also likeRelated
Recommended