Order the autumn edition here

Dreyer's Publishers

Many Norwegian conservatives will nod appreciatively to Burke

Claus Bryld, Translated from the Danish by Lars Nygaard: The Prophet of Conservatism. Edmund Burke

A DOUBLE BIOGRAPHY: Since the 1950s, Burke's ideas have undergone a renaissance. Opposition to rationalism and atheism is strong among the 40-50 million evangelical Christian Americans.

The anatomy of democracy

Mathilde Fasting: After the end of the story. Meet with Francis Fukuyama

Fukuyama: Francis Fukuyama is one of the world's foremost democracy theorists, and this book provides an updated introduction to his overall authorship.

From naïve national socialism to a renewed ecological philosophy?

Hein Berdinesen, Lars Petter Storm Torjussen: Heidegger's wills. Philosophy, Nazism and Black Booklets Edited by Dreyers Forlag, Norway

: OPPGJØRET: Når den eksistensielle angsten i dag øker blant folk, kan Heideggers filosofi ha en viss nytte. Er det derfor mulig å lese deler av ham i dag uten bare å fokusere på hans nazi-sympatier?

Caught in our own snare

Arne Johan Vetlesen and Rasmus Willig: What should we respond to our children?

: I dette økologiske kampskriftet erklærer to akademikere et oppgjør med sin egen generasjon på barnebarnas vegne. Resultatet er en ujevn, men oppriktig bok – som lykkes best når den maner til direkte handling og erklærer økologisk unntakstilstand.

The philosophy of life and nature

Sigurd Hverven: natural Philosophy

: Hvordan bør vi forstå naturens relasjon til vår menneskapte kultur?

Between the nursery and the court

And Skagen: Norway, our Norway – A country's biography

: Selv om kulturradikale får gjennomgå i Kaj Skagens vurdering av «det norske», stammer mye av tankegodset i boken fra en av dens fremste representanter, nemlig Jens Bjørneboe. 

The Liberal Utopia

Dybedahl, Kristjánsson, Innset and Hverven (eds.): No people are born free

: Fremfor alt er det vi som ikke gir liberalismen skylden for alt som er galt her i verden, som bør dvele ved denne boken.