Order the autumn edition here

oil Fund

A forgiven, refined and anointed basket boy

Tangen: The financial industry takes control of the Norwegian public.

Permanent state of emergency?

corona: Are the European authorities truthful about how long the measures will last? Because you can not lock in a population for 12-18 months, before a vaccine has been developed?

Trouble in the top too

: Korrupsjonsindeksen viser at robuste demokratiske institusjoner begrenser korrupsjonsnivået i offentlig sektor.

The Oil Fund and the Skancke Committee

: Spørsmålet om oljefondet bør være fossilfritt er ikke nytt. 

Oil – the industry of the past

: Flere av verdens politikere og pengeforvaltere snur nå ryggen til fossilindustrien av klimahensyn. Norske politikere snakker engasjert om at Norge må ta sin del av det globale ansvaret, men i Oljefondet synes investeringene i fossilindustri å fortsette som før.

Norway lends billions to dictatorships

: Egypt, Qatar og De forente arabiske emirater bomber sykehus, skoler og flyktningleirer i Jemen – og mottar lån fra Norge. 

Fear boycott and exclusion of the Oil Fund

: Etiske retningslinjer for norske utlån kan bety trøbbel for Oljefondet.

Western Sahara: does Norway contribute to the occupation?

: Mens saharawiene kjemper for selvstendighet i Vest-Sahara, fortsetter Oljefondet å ha interesser i de okkuperte områdene.