Order the autumn edition here

Marcus Thrane

What shaped him as a human being

Thorbjoern Jagland: You must own it yourself

MEMOAR: Was the most interesting thing in Thorbjørn Jagland's book overlooked by the critics?

New anarchism for a new time

: Informasjonskontroll og militarisering, arbeiderrettigheter, liberalistisk globalisering, klima- og miljøpolitikk, internasjonal og mellomfolkelig solidaritet er sentrale temaer både i anarkismens nyere så vel som 150-årige historie.