Order the autumn edition here

migration

Empathy in games

: The Sidra Project aims to get Canadian citizens involved in the refugee challenges. 

A heteronormative circle

: When Norway makes the same demands on gay and heterosexual refugees, we continue discriminatory practices.

Postmodern nation building

: Cecilia Dinardi fikk nettopp Bjørnsonprisen, men ikke bare for hennes egen bruk av det frie ord. 

Wrongly accused of genocide?

: Norway will extradite Eugene Nkuranyabahizi to Rwanda, who accuses him of genocide. Now Ny Tid can reveal that several of the witnesses say they gave false testimonies.

The guardians sound an alarm 

: Guardians of unaccompanied minor asylum seekers feel gagged by the State. Now more people are coming forward and telling about their experiences. "Seriously with regard to the children's legal security," says the leader of the Guardianship Association Følgesvennen. 

Admonition for hospitality

: Bauman's reflections on the migration crisis are simple, but his main points are worth insisting on. 

On the run through time

: Non-refoulement – prinsippet om at ingen skal sendes tilbake til land der de risikerer forfølgelse – nevnes ofte når flyktningkrisen diskuteres. Bak fremmedordet finnes et sterkt og virkningsfullt begrep med en lang historie. 

We – the boundless

: MOTforestillinger opplevde en ny og strengere håndhevelse av utlendingslovens regelverk overfor inviterte gjester. Vi lar arrangøren fortelle med egne ord.

Doctors Without Borders: Enough is enough

: Leger Uten Grenser vil nå ikke lenger vil ta imot penger fra EU-land eller norske myndigheter.

Inclusion Message?

: Vi er nødt til å inkludere, ikke bare integrere. Og da blir Listhaugs retorikk et reelt problem.