Order the autumn edition here

environment

Many Norwegian conservatives will nod appreciatively to Burke

Claus Bryld, Translated from the Danish by Lars Nygaard: The Prophet of Conservatism. Edmund Burke

A DOUBLE BIOGRAPHY: Since the 1950s, Burke's ideas have undergone a renaissance. Opposition to rationalism and atheism is strong among the 40-50 million evangelical Christian Americans.

Food on a troubled planet

Lisa Palmer: Hot, Hungry Planet. The Fight to Stop a Global Food Crisis in the Face of Climate Change

: Verdens intensive matproduksjon kan med sitt ressursforbruk fort sende oss inn i alvorlige kriser. Noe må gjøres. 

Limitation on freedom

Arne Johan Vetlesen and Rasmus Willig: What should we answer?

: Vi vet det så godt, og vi vil det egentlig ikke. Derfor går vi på akkord med våre egne følelser når vi opptrer som blinde overfor ødeleggelsen av naturen.

On common happiness hunting

: Lykke var temaet da 10-årsjubileet for Arne Næss-symposiet ble feiret i Oslo. 

Study, understand and use nature

Amina Khan: Adapt. How humans are tapping into nature's secrets to design and build a better future

: Den bredt orienterte vitenskapsjournalisten Amina Khan viser hvordan naturen kan lære oss en ting eller to om bærekraftig teknologi.

The wireless industry's sunsets?

: Et opprop fra forskere og leger verden over ber EU-kommisjonen om å stanse utrullingen av 5G i Europa inntil helse- og miljøkonsekvensene er utredet av upartiske forskere. Oppropet viser til at skadevirkningene ved mikrobølger er kjente, og allerede i dag så omfattende at de truer helsen både til mennesker, dyr og planter.

Green djugurba

: Hva med å flytte fokus fra forbruks- til naturobjekter?

Organic dumping

Cathrine Larrère et al .: Read inégalités environnementales

: Tyske Ulrich Beck hevdet for 30 år siden at miljøødeleggelsene er demokratiske idet de rammer oss alle likt. I en ny bok blir denne påstanden kraftig kritisert.

Mankind 2050 

: 2050 ligger bare 33 år foran oss; 33 år bak oss er Orwells 1984. Mye har skjedd siden da – og mye vil skje før 2050.

Goodbye to the consumer plastic

: Plast hører til fortidas materialløsninger. Vi trenger en kursendring nå.

Water for all

: Vann er politikk. Ti land kontrollerer 60 prosent av alt tilgjengelig ferskvann i verden.