Order the autumn edition here

neoliberalism

Slum dwellers are displaced to accommodate residential complexes and golf clubs

Arnisson Andre Ortega: Neoliberalizing Spaces in the Philippines. Suburbanization, Transnational Migration, and Dispossession Ateneo de Manila

: På Filippinene fordrives fattige landsbyboere når luksuskvartaler udbygges til millioner av nyrige, tilbakevenden udenlandsarbeidere.

Leisure employment and citizen profitability

Richard David Precht: Hunter, shepherds, critics. A utopia for the digital society

: Den tyske filosofen Richard David Precht ønsker å skape en utopi for det digitale samfunn der opplysning og dannelse står i sentrum.

Communism as entrepreneurship

Michael Hardt & Antonio Negri: Assembly

: En revolusjon i dag må handle om at undertrykte må ta makten på en ny måte, ikke om privat eiendomsrett og nasjonal identitet.

The inadequacy of the concept of populism

Eric Fassin: Populism: Le grand resentment

: Populisme er ikke et negativt svar på neoliberalismen, men neoliberalismens eget instrument, mener sosiologen Éric Fassin.

Organic dumping

Cathrine Larrère et al .: Read inégalités environnementales

: German Ulrich Beck claimed 30 years ago that the environmental damage is democratic as it affects us all equally. In a new book, this claim is heavily criticized.

Wendy Brown: Undoing the Demos. Neoliberalism's Stealth Revolution

: I fremtiden må vi tenke «verdier» fremfor «penger», mener statsviter Wendy Brown.