Order the autumn edition here

psychology

Is it a national goal to create happy citizens?

Edgar Cabanas, Eva Illouz: Manufacturing Happy Citizens – How the Science and Industry of Happiness Control our Lives

HAPPINESS: Joy has recently become a big and lucrative business in most of the western world. New book takes a wise assessment of modern society's pursuit of happiness, and concludes that happiness in many cases is illusory.

To fill the void

Jeannette Fischer: Psychoanalyst meets Marina Abramović

: PERFORMANCE: Er det mulig å bli kjent med kunsten til Marina Abramović på et psykoanalytisk nivå, der barndommen og foreldrene har spilt en avgjørende rolle?

At the price of fetishism

: Menneskehetens ynkelige seksualhistorie finner sin mest konseptuelle og poetiske utgave i fetisjdyrkelsen.

Night is a light source in man

Aksel Haaning: Jung. A voice from the deep

: En bedre forståelse av menneskenaturen er nødvendig, siden den eneste virkelige trussel som finnes, er mennesket selv.

Mental health under the Solberg government

: Er regjeringens politikk egentlig forenlig med deres egen satsning på bedre psykisk helse?