Order the summer edition here

From sustainability to a regenerative future

NATURE / Will any government, institution or business still refer to "sustainability" in a few years be considered lagging behind?

With author Michael Pawlyn

What do you observe when you look out the window? If you read an article or watch a TV show about the sorry state of the planet Tellus and then look out, might you feel some kind of cognitive dissonance? If you live in a wealthy part of Northern Europe, you may use the air conditioning a little more from time to time. But the buildings outside will probably look normal and the streets will be tidy. Everything seems to work reasonably well and people are generally happy. And is what the journalist or presenter announces so urgent and alarming?

Med et slikt harmonisk utsyn fra vinduet kan selv de mest bevisste av oss bli lullet inn i selvtilfredshet. Så, hvis vi skal møte utfordringene med komplekse kriser – inkludert klimadestabilisering og artstap – før de blir for store eksistensielle trusler mot samfunnet, må vi se utenfor vår egen begrensede horisont både i tid og avstand. Truslene er der allerede fra mange utnyttete steder som har etterlatt sårbare. Mange av beslutningene vi tar i dag har innvirkning på landskap, livsformer og levebrød langt unna der vi sitter og for all fremtid. Slik vil måten vi lever på, påvirke livene til dagens unge og fremtidige generasjoner. Dette nødvendiggjør en umiddelbar og kritisk vurdering.

Bygninger

For oss – en urbanist i Singapore og en arkitekt i Storbritannia – ble lanseringen av FN klimapanels rapport i oktober 2018 en vekker. Det ble plutselig nødvendig å ta et bredere, lengre tilbakeblikk. Publikasjonen gjorde det klart at trettifem år med «bærekraftig utvikling» – fra of the Brundtland report lansering i 1987 – ikke har brakt oss i nærheten av å reparere skadene eller å trygge fremtiden.

Mange av feilene i bærekraft-paradigmet – eksempelvis å redusere utslipp når vi designer eller bygger – kommer nå i fokus. Hvordan kunne vi forestille oss at det skulle være nok å være litt «mindre dårlig» i alt vi gjorde? Hvor mye lenger trodde vi at vi kunne fortsette å oppføre oss som om vi mennesker på en eller annen måte var hevet over fysikkens og biologiens lover?

Materialer som tar karbon ut av atmosfæren; og fjerning av motorveier for å gi elver og natur nytt liv.

Noen av de største mulighetene vi har til å redusere negative virkninger og omforme de til positive er å finne i måten vi planlegger og utvikler våre bygde miljøer på. Bygninger – med-regnet materialer, konstruksjon og drift – skaper nesten 40 prosent av det globale klimagassutslippet. Ytterligere 25 prosent kommer fra transport. Dessuten, siden vi bor i det bygde miljøet, har vi alle en forpliktelse med hensyn til dets mulige omforming.

Paradigmeskifter

I vår bok Flourish: Design Paradigms for Our Planetary Emergency (1922) argumenterer vi for at vi må få til et dyptgripende, kollektivt skifte fra bærekraft til det regenererende. Og at dette krever langt dristigere handlinger enn for eksempel å prøve litt hardere med å fremme bedrifters samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility) eller forbedre graden av resirkulering. Med «paradigme» mener vi en utbredt idé som i stor grad bestemmer hvordan et samfunn fungerer. Det ligner på det noen omtaler som ‹verdenssyn› eller ‹tankesett›.

Ved å sammenstille mange ulike referanser fra tenkere og aktører som inspirerer oss, har vi satt opp fem paradigmeskifter for regenererende design og utvikling:

Å ta i bruk en «possibilistisk» tankegang som overskrider det todelte optimisme/pessimisme-perspektivet og i stedet utvide vår kapasitet til å både forestille seg og gjennomføre endring.

Å revurdere det dualistiske synet som fortsatt er dominerende i det industrialiserte Vesten. Et perspektiv som ser mennesker som atskilt fra resten av den levende verden. Som heller ser viktigheten av å bevege seg mot et nytt paradigme der mennesker utvikler seg som en fullt integrert del av naturen.

Tenke og planlegge over lengre tidsperioder slik at vi etterlater en arv som «gode forfedre» for alle fremtidige generasjoner, uansett art.

Utfordre antakelsene om menneskers medfødte egoisme og i stedet velge å handle i henhold til biologiens symbiogenese-idé om at samhandling på gjensidig fordelaktig vis kan være en kilde til sosial samhørighet og fornyelse.

Definere nye mål for økonomiene våre slik at de rettes mot å optimalisere planetens helse i stedet for å fremme fantasier om endeløs vekst.

Planetarisk bevissthet

Nå er den viktigste fellesoppgaven å integrere alt vi gjør i livsveven som vår overlevelse avhenger av. Som med mange av de historiske evolusjonene i menneskets bevissthet, trenger ikke skiftet til regenererende utvikling å innebære at vi forlater alt av dagens tilnærminger. Det krever at vi overskrider og inkluderer mye av de nåværende paradigmene i en bredere planetarisk bevissthet som ser alle i en grunnleggende sammenheng, avhengig av helsen til hele den levende verden.

Det finnes allerede mange eksempler som viser potensialet i regenererende design: installasjoner for fornybar energi som øker det biologiske mangfoldet; materialer som fjerner karbon fra atmosfæren; og fjerning av motorveier for å gi elver og natur nytt liv. Og ikke minst bygninger med generøsitet, som gir langt mer enn de tar i form av å være forbedrede tilholdssteder for et bredt spekter av arter – inkludert mennesker.

Fremskritt

Faktisk har mange av endringene vi trenger for å forvalte og reparere naturen også potensial til å forbedre vår egen livskvalitet. I byene kan vi legge til rette for at alle kan trives ved å leve i et samfunn uten sosiale skiller, med ren luft, sunn mat og nødvendige felles fasiliteter.

Vår oppfatning er at dette skiftet nå begynner å ta fart, og at enhver regjering, institusjon eller bedrift som fortsatt viser til «bærekraft» om noen år vil bli ansett – spesielt av de oppvoksende generasjoner – å være på etterskudd. Vi er forsiktig optimistiske at begrepet «regenerering» ikke vil lide samme nedverdigende skjebne som begrepet «bærekraftig». Svært mange «quick fixes» omtalt som bærekraftige forbedringer har ikke gitt fremgang. Bare tiltak som gir netto positive resultater fortjener betegnelsen «regenererende».

Dette krever betydelig innsats, men vi blir oppmuntret av å se noen by- og mindre nasjonale myndigheter gjøre reelle fremskritt. Samt at mange næringslivsaktører viser regenererende lederskap. Også ved å bruke avansert ekspertise til å kartlegge veien fremover. Når vi kommer til tidspunktet hvor vi har en netto positiv utvikling innebygd i alt liv på jorden, vil det bety et vendepunkt i sivilisasjonens historie.

Et spennende perspektiv, ikke sant?

- self-advertisement -

Recent Comments:

INTELLECTUAL:

The 'Russian World'

NEO-FASCISM:

Fascinating fascism and seductive drivers

MILITARY INDUSTRY:

NATO – an alliance for the 21st century?

RUSSIA:

Anti-war resistance in Russia

Siste artikler

The 'Russian World'

INTELLECTUAL: Belarusian and Ukrainian intellectuals have applied postcolonial theory to Russia since the 1990s – but have been largely ignored in the West. MODERN TIMES presents here the voices from the "border countries".

From blasted waste bunkers

POEM: The reader of this book is cautioned against reading too large parts consecutively. You then run the risk of a wild language machine starting up in your head, so that you start writing books yourself.

Hellestveit's method

UKRAINE: Everyone is affected by the war in Ukraine: both family finances and official budgets, aid cuts, military rearmament, global energy policy, nuclear policy and, not least, bloc politics, and it also creates increased tension around the globe. So where is the overview, or a deeper understanding? Researcher Cecilie Hellestveit has her new book Bad news from the Eastern Front unfortunately carried out a serious 'cherry-picking' of sources and arguments where she conveniently develops backwards what confirms the generally acceptable.

What really characterizes NETFLIX?

Netflix: Media professor Amanda Lotz provides some interesting perspectives on the global streaming services' business models and Netflix's success.

Weird Norwegian history: 29 thought-provoking interviews

BOOK: Queer icons deals with a generation that lived with the fear of AIDS, exclusion and criminalization – and not least with the pain from the lack of role models.

How the majority's opinions are created by the media

PUBLIC: Precht and Welzer want more "well-intentioned disputes" about views – not social media's definition, personorientering and arousal production. Their book has been met with everything from total rejection and hesitant acceptance to detailed criticism.

Fascinating fascism and seductive drivers

NEO-FASCISM: Do many still have fascist longings today, or can one always blame seductive leaders? A closer dive into the 100-year-old Italian fascism and its descendants says something about the dangers we are now likely to face.

We lack faith, not faith in God, but faith in the world

PHILOSOPHY: The immune democracy. According to the Italian philosopher Donatella Di Cwesare, there exists today a political culture ruled by the fear of the foreigner and the future, a sham democracy in favor of security, control and short-term competitive considerations. And those who consider themselves "liberal" today have suffered greatly in standing up to the irrational impulses and decisions that govern the market and the pursuit of short-term profit.

I was completely out of the world

Essay: The author Hanne Ramsdal tells here what it means to be put out of action – and come back again. A concussion leads, among other things, to the brain not being able to dampen impressions and emotions.

Silently disciplining research

PRIORITIES: Many who question the legitimacy of the US wars seem to be pressured by research and media institutions. An example here is the Institute for Peace Research (PRIO), which has had researchers who have historically been critical of any war of aggression – who have hardly belonged to the close friends of nuclear weapons.

Is Spain a terrorist state?

SPAIN: The country receives sharp international criticism for the police and the Civil Guard's extensive use of torture, which is never prosecuted. Regime rebels are imprisoned for trifles. European accusations and objections are ignored.

Is there any reason to rejoice over the coronary vaccine?

COVID-19: There is no real skepticism from the public sector about the coronary vaccine – vaccination is recommended, and the people are positive about the vaccine. But is the embrace of the vaccine based on an informed decision or a blind hope for a normal everyday life?

The military commanders wanted to annihilate the Soviet Union and China, but Kennedy stood in the way

Military: We focus on American Strategic Military Thinking (SAC) from 1950 to the present. Will the economic war be supplemented by a biological war?

homesickness

Bjørnboe: In this essay, Jens Bjørneboe's eldest daughter reflects on a lesser – known psychological side of her father.

Arrested and put on smooth cell for Y block

Y-Block: Five protesters were led away yesterday, including Ellen de Vibe, former director of the Oslo Planning and Building Agency. At the same time, the Y interior ended up in containers.

A forgiven, refined and anointed basket boy

Pliers: The financial industry takes control of the Norwegian public.

Michael Moore's new film: Critical to alternative energy

EnvironmentFor many, green energy solutions are just a new way to make money, says director Jeff Gibbs.

The pandemic will create a new world order

Mike Davis: According to activist and historian Mike Davis, wild reservoirs, like bats, contain up to 400 types of coronavirus that are just waiting to spread to other animals and humans.

The shaman and the Norwegian engineer

cohesion: The expectation of a paradise free of modern progress became the opposite, but most of all, Newtopia is about two very different men who support and help each other when life is at its most brutal.

Skinless exposure

Anorexia: shameless uses Lene Marie Fossen's own tortured body as a canvas for grief, pain and longing in her series of self portraits – relevant both in the documentary self Portrait and in the exhibition Gatekeeper.